ขั้นตอนการทำ Infographic รู้ไว้ได้ใช้แน่

จุดประสงค์ของการทำ Infographic ไม่ใช่การทำให้สวยงาม แต่เป็นการทำให้ข้อมูลกระชับและย่อยง่ายที่สุด โดยจะมีขั้นตอนอะไรบ้าง สามารถทำตามกันได้เลย
Infographic

หัวข้อในเรื่องนี้

ในปัจจุบันมีการทำสื่อออนไลน์เกิดขึ้นมากมาย ยิ่งในยุควิกฤตการณ์โควิด-19 ที่โลกออนไลน์จำเป็นต้องมีบทบาทเพิ่มเติมเนื่องจากต้องเว้นระยะห่าง ทำให้ผู้คนใช้สื่อออนไลน์ในการติดต่อกันมากขึ้น นอกจากติดต่อกันแล้ว สื่อออนไลน์ยังใช้เผยแพร่ข่าวสารต่างๆ ที่ทั้งให้ความรู้ในการรักษาและป้องกันตนเองแล้ว ยังต้องทำให้อ่านง่าย กระชับ เพื่อให้ย่อยข้อมูลได้ไวเข้าใจเร็วและสามารถนำไปใช้ได้

Infographic คือการทำสื่อออนไลน์ชนิดภาพนิ่ง ที่นำข้อมูลมากมายมาย่อส่วน กระชับเนื้อหาให้อ่านง่าย และพยายามใช้รูปภาพประกอบแทนการเขียน เพื่อให้จำได้ง่ายอ่านได้รวดเร็ว เนื่องจากเป็นภาพเดียว การย่อข้อมูลจึงจำเป็นอย่างมาก เพราะต้องทำให้ผู้อ่านเข้าใจไว

Infographic

จุดประสงค์ของการทำ Infographic ไม่ใช่การทำให้สวยงาม แต่เป็นการทำให้ข้อมูลกระชับและย่อยง่ายที่สุด ความสวยงามเป็นองค์ประกอบที่ทำให้งานน่าสนใจ และเป็นส่วนประกอบในการสื่อสารสารบางอย่างออกไป

Infographic
แต่การนำข้อมูลมาใส่และตกแต่งให้สวยงามโดยไม่คำนึงถึงความสะดวกในการอ่าน ไม่ถือเป็น Infographic เพราะผิดจุดประสงค์นั่นเอง ในเมื่อแก่นหลักของการทำ Infographic เน้นที่ข้อมูลเป็นหลักมากกว่าความสวยงาม ก่อนจะเริ่มทำ Infographic เรามาดูกันว่าต้องคำนึงถึงจุดประสงค์อะไรบ้างก่อนครับ
Infographic

1. ทำเพื่อสื่อถึงอะไร
เราต้องดูจุดประสงค์ก่อนว่าเราทำเพื่อสื่อถึงอะไร ให้ข้อมูลทั่วไป แจ้งค่าเปรียบเทียบ ข้อมูลความรู้จำเป็น หรือกระทั่งขั้นตอนการสอนทำบางอย่าง ถ้าเราได้จุดประสงค์นี้เราจะเห็นได้เลยว่าควรทำออกมาในรูปแบบใด

2. คิดก่อนว่าทำเป็น Infographic แล้วทำให้สื่อสารได้ง่ายกว่าเดิมจริง
จากข้อ 1 เมื่อเราได้สิ่งที่จะสื่อแล้ว ก็ต้องมาดูว่าเมื่อย่อยข้อมูลแล้ว ถ้าหากใช้ไอคอนแทนเนื้อความบางอย่าง ความเข้าใจในเนื้อความนั้นๆจะยังคงเดิมไม่เปลี่ยนแปลง อาจจะมีการจำลองแบบร่างแบบคร่าวๆเพื่อให้เห็นภาพมากขึ้น และถ้าเข้าใจยากกว่าเดิมก็ไม่ควรทำต่อครับ

3. ข้อมูลที่มีไม่ซับซ้อนเกินไป
ในการสื่อสารมีข้อมูลหลากหลายแบบ ทั้งแบบอ่านแล้วเข้าใจทันที การบอกเป็นข้อๆทหรือข้อมูลวิชาการที่ค่อนข้างซับซ้อนและเข้าใจได้ยาก การนำข้อมูลเหล่านี้มาย่อยให้ง่ายขึ้นเป็นเรื่องที่ดี แต่ในบางข้อมูลถ้าซับซ้อนมากๆ ก็ควรใช้รูปแบบเดิม เพราะยิ่งลดทอนเนื้อความจะยิ่งทำให้เข้าใจได้ยากกว่าเดิมอีก

ถ้าเราเข้าใจทั้ง 3 ข้อนี้แล้ว และข้อมูลที่ต้องการทำ Infographic ผ่านทั้ง 3 ข้อ ก็ไปลุยกันเลยครับ 
เรามาดูกันว่า Infographic ที่จัดข้อมูลให้ดีนั้น มีขั้นตอนอะไรบ้าง

Infographic

Research ค้นหาข้อมูล

การนำเสนอที่ดีต้องมาจากข้อมูลที่ถูกต้อง คำนี้ไม่เกินจริงเลยครับ ถ้าเราได้หัวข้อที่ต้องการทำแล้ว ขั้นแรกคือการค้นหาข้อมูลเกี่ยวกับสิ่งนั้นๆ หรือบางคนอาจจะได้ประเด็นจากข้อมูลแแล้วมาตีเป็นหัวข้อก็ได้เช่นกัน เราจำเป็นต้องหาข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับประเด็นที่ต้องการทำ ยิ่งหาได้ครอบคลุมมากเท่าไหร่ยิ่งดี และจำเป็นอย่างมากที่จะต้องหาจากแหล่งข้อมูลหลายที่ เพื่อให้เนื้อหาครอบคลุมและเป็นการตรวจสอบความถูกต้องด้วยครับ

Plan วางแผน

เมื่อเราได้ข้อมูลที่มากพอแล้ว เราต้องนำข้อมูลเหล่านี้มาจัดวางเป็นหมวดหมู่ นำข้อมูลส่วนที่ไม่จำเป็นออกไป และเก็บเฉพาะส่วนที่จำเป็นและเกี่ยวข้องจริงๆไว้สำหรับสื่อสาร แต่นอกจากตัวข้อมูลแล้ว เราต้องวางแผนการนำเสนอด้วย ว่าข้อมูลที่จะทำ Infographic ตัวนี้จัดทำเพื่อใคร ต้องการสื่อสารอะไร เพื่อวางแผนให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมาย ทั้งหน้าตาของ Infographic หรือรูปแบบการสื่อสารที่ทำให้แต่ละกลุ่มเป้าหมายเข้าใจได้ชัดเจนยิ่งขึ้น

Story Telling สร้างเรื่องราว

การวางเรื่องราวให้ Infographic ทำให้การถ่ายทอดออกมานั้นสื่อสารชัดเจน เราต้องคำนึงถึงข้อมูลที่เรามีว่าควรถ่ายทอดออกมาเป็นรูปแบบใด เช่น เล่าประวัติความเป็นมาควรจะทำเป็นไทม์ไลน์ การชี้แจงสินค้าควรแยกหมวดหมู่ให้เห็นส่วนประกอบ ข้อดีและข้อเสียเพื่อชี้แจงผลิตภัณฑ์นั้นๆ หรือการแจ้งข่าวสารควรทำเป็นขั้นตอนเหตุการณ์เพื่อให้เห็นภาพ เข้าใจและนำไปใช้ได้ เป็นต้น การใส่เรื่องราวจะทำให้ข้อมูลนั้นน่าสนใจ และทำให้จดจำได้ง่ายยิ่งขึ้น

Design ออกแบบ Artwork

การทำ Infographic คือการแปลงตัวอักษรให้ออกมาเป็นภาพ เมื่อเราวางแผนจากขั้นตอนข้างต้นได้ครบแล้ว เราจะมีทั้งข้อมูลที่จำเป็น รูปแบบการนำเสนอ สีสันและรูปภาพประกอบที่ควรใช้ ก็สามารถทำงานได้ทันที แต่สิ่งที่ต้องคำนึงในส่วนนี้ คือการใช้สี ควรใช้สีไม่เกิน 3-4 สี เพราะจะทำให้ตาลายและคุมสีได้ยาก การจัดวางที่ทำให้อ่านได้ง่ายและเข้ากันกับเรื่องราวทำให้เนื้อหาไปด้วยกันไม่รู้สึกแปลก

Feedback ผลตอบรับ

เมื่อเราได้ Infographic แล้วต้องคิดต่อว่าจะนำไปเผยแพร่ทางไหนเพื่อให้ตรงกับกลุ่มเป้าหมายของเรามากที่สุด ทางที่ดีคิดไว้ตั้งแต่ต้นเลยก็จะลดระยะเวลาลงไปได้มาก รวมถึงเปิดรับฟีดแบคเพื่อนำมาปรับปรุงเนื้อหาหรือการจัดวางให้ดีขึ้น โดยรับข้อมูลจากกลุ่มเป้าหมายโดยตรงก็จะดีมากครับ
Infographic
นี่ก็เป็นขั้นตอนหลักๆก่อนการเริ่มสร้างงาน Infographic ส่วนสำคัญคือแปลงตัวอักษรเป็นภาพ นำเสนอให้เข้าใจได้ง่าย ความสวยงามเป็นเรื่องรองแต่ไม่ใช่ไม่สำคัญ ควรทำตามขั้นตอน ให้ความสำคัญและเวลาแต่ละขั้นตอนอย่างเหมาะสม ก็จะได้งาน Infographic ที่ดีตอบโจทย์การสื่อสารครับ
ขอขอบคุณ : 9experttraining, designil, good.is
อยากอ่านต่อ

คอนเทนต์ใหม่ล่าสุด

สอน Online Workshops จากทีม JaLearn

ในช่วง โควิด-19 ทาง JaLearn ได้จัดการสอน Workshop แบบออนไลน์ให้กับมหาวิทยาลัยและสถาบันต่าง ๆ ในหลายหัวข้อที่เกี่ยวกับการผลิตสื่ออย่างมีคุณภาพ มีอะไรบ้างมาดูกัน

วิธีทำ 3D ง่าย ๆ ด้วย Ai

ใครว่า 3D ทำยาก!! วันนี้ทาง Jalearn ได้หาขั้นตอนการทำ 3D ง่าย ๆ ใน Ai เพียงไม่กี่ขั้นตอนมาฝากทุกคน เผื่อใครที่กำลังรู้สึกอยากเพิ่มลูกเล่นให้งานให้ดูมีอะไรมากยิ่งขึ้น

Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn