Blog

สาระการทำสื่อออนไลน์ฟรีๆ อยู่ที่นี่แล้ว

การบรีฟงาน
Design

การบรีฟงานออกแบบ กับการกดราคา

การบรีฟเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้นักออกแบบทราบถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้า ที่จะจ้าง เพื่อให้ตรงตาม Concept ที่ลูกค้าเขาต้องการ

แก้ปัญหา illustrator
Adobe Illustrator

เมื่องานเหลือแต่ Outline เรียกกลับยังไงดี?

วันนี้เราพามาแก้ปัญหา เมื่ออยู่ดีดีงานที่เราทำไว้ทั้งหมดก็หายไป เหลือไว้แต่เพียงเค้าโครงหรือ Outline ไว้ให้เราดูต่างหน้า เจอแบบนี้มีทางออก!

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn