Color

Artboard 1@4x wwwwww100
Color

ไอคอน Google Chrome อัปเดตครั้งแรกในรอบ 8 ปี เปลี่ยนยังไง เปลี่ยนทำไม ?

Google Chrome เปลี่ยนเเปลงไอคอนให้ทันสมัยเป็นครั้งแรกในรอบ 8 ปี เพื่อการแสดงออกของแบรนด์เพื่อให้เหมาะสมสำหรับระบบปฏิบัติการแต่ละระบบ

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn