Design

The font psychology
Design

The Font Psychology (จิตวิทยาของตัวอักษร)

การเลือกใช้ฟอนต์ก็เป็นส่วนสำคัญในงานออกแบบ ซึ่งการเลือกใช้ฟอนต์ในงานออกแบบส่งผลต่อจิตวิทยาในด้านความคิด ความรู้สึก หรือพฤติกรรมของคนที่ออกแบบเพื่อเชื่อมโยงในด้านอารมณ์และสติ โดยทั่วไปฟอนต์สามารถแบ่งออกเป็นประเภทได้ดังนี้

buttons website
Design

รูปแบบของปุ่มส่วนใหญ่ที่พบได้ในเว็บไซต์

ปุ่มเป็นส่วนสำคัญไม่ว่าจะในเว็บไซต์ หรือแอปพลิเคชันต่างๆ ที่มีมากมายหลายรูปแบบ ซึ่งแต่ละปุ่มมีลักษณะและหน้าที่ต่างกันอย่างไรบ้างไปดูกัน

5 Tip ออกแบบงาน MOCK UPให้สมจริง
Design

5 Tips การออกแบบ MOCK UP ให้สมจริง

Mock up เป็นเครื่องมือที่ใช้นำเสนอสินค้าหรืองานออกแบบเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่งาน หาก Mock up มีความสมจริง นอกจากจะช่วยให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและช่วยให้งานของเราดูสวยงาม มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เราดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วย 5 วิธี

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn