Adobe Premier Pro

tools 01
Adobe Illustrator

เครื่องมือที่ใช้ในการออกแบบ

โปรแกรมที่คนทั่ว ๆ ไปนิยมใช้กัน คือ Adobe Creative Cloud ที่รวบรวมโปรแกรมต่างๆ เช่น โปรแกรมสำหรับถ่ายภาพ ถ่ายวิดีโอ ออกแบบดีไซน์ ออกแบบเว็บไซต์ รวมถึงการทำโซเชียลมีเดีย เป็นต้น

Editing_program_1
Adobe Premier Pro

โปรแกรมตัดต่อวิดีโอสำหรับ PC / MacOS

เรารวบรวมมาเพื่อแนะนำโปรแกรมตัดต่อวิดีโอและลองไปหามาใช้กันว่าจะถูกใจใครหลายคนมากน้อยแค่ไหน มีทั้งสำหรับ PC และ MacOS

Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn