พื้นที่ให้ฟรีแลนซ์
หางานด้านการผลิตสื่อ

สามารถ “ทำงาน” พร้อม “พัฒนา” ทักษะได้ใน JaLearn Media Community

ฟรีแลนซ์ในคอมมูนิตี้

ทำไมต้องสมัครเป็นฟรีแลนซ์กับเรา

รายได้ที่มั่นคง

หากทำงานดีทางเราจะมีระบบ
สัญญาให้ฟรีแลนซ์ได้รายได้มั่นคง

พัฒนาฝีมือ

มีคอร์สออนไลน์ และเวิร์กชอปพัฒนา
ฟรีแลนซ์ใน คอมมูนิตี้อยู่สม่ำเสมอ

คอนเนกชั่น

ได้ทำงานเป็นทีม รู้จักคน
ที่มีความสนใจในด้านเดียวกัน

การทำงานเป็นระบบ

มีระบบการทำงาน
ที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน

รายได้ที่มั่นคง

หากทำงานดีทางเรา
จะมีระบบสัญญา
ให้ฟรีแลนซ์ได้รายได้มั่นคง

พัฒนาฝีมือ

มีคอร์สออนไลน์ และ
เวิร์กชอปพัฒนา
ฟรีแลนซ์ในคอมมูนิตี้อยู่สม่ำเสมอ

คอนเนกชั่น

ได้ทำงานเป็นทีม
รู้จักคนที่มีความสนใจ
ในด้านเดียวกัน

การทำงานเป็นระบบ

มีระบบการทำงานที่เป็นลำดับขั้นตอนที่ชัดเจน

ระบบการทำงานในคอมมูนิตี้

Register

มีการคัดเลือกที่เป็นระบนทำให้
ได้เพื่อนร่วมทีมที่เก่งแน่นอน

Announcement

ไม่ต้องทักไปหาลูกค้า เรามีระบบแจ้ง
เมื่อมีงานเข้ามาในระบบ

Team

จับทีมโดยการใช้ข้อมูลอ้างอิง
ทำให้ได้งานที่ดีที่สุด

Project Monitoring

บรีฟละเอียดทำงานเป็นระบบ
งานไม่เกินขอบเขต

Contract / Calendar

มีตารางการทำงานที่แน่นอน
ทำให้คุณวางแผนชีวิตได้

Training

มีสอนฟรีเพื่ออัพสกิล
ให้คนในคอมมูนิตี้สม่ำเสมอ

ขั้นตอนการสมัครเป็น Freelance

1
2
3
4

ส่งรายละเอียด

หลังจากส่งรายละเอียด ถ้าผ่านการคัดเลือก ทีมงานจะติดต่อกลับให้ไวที่สุด

พูดคุย

พูดคุยถึงความถนัด เพื่อเลือกงานให้เหมาะสมที่สุด

ทดลองทำงาน

เป็นโปรเจ็คจริง เพื่อให้ทางฟรีแลนซ์ได้ทดลองระบบงานของ JaLearn

เข้าสู่คอมมูนิตี้

เมื่อทดลองผ่าน จะได้เข้ามาเพื่อทำงาน และพัฒนาทักษะกันต่อไป

ส่งรายละเอียด

หลังจากส่งรายละเอียด ถ้าผ่านการคัดเลือก ทีมงานจะติดต่อกลับให้ไวที่สุด

1

พูดคุย

พูดคุยถึงความถนัด เพื่อเลือกงานให้เหมาะสมที่สุด

2

ทดลองทำงาน

เป็นโปรเจ็คจริง เพื่อให้ทางฟรีแลนซ์ได้ทดลองระบบงานของ JaLearn

3

เข้าสู่คอมมูนิตี้

เมื่อทดลองผ่าน จะได้เข้ามาเพื่อทำงาน และพัฒนาทักษะกันต่อไป

4

สมัครเป็น Freelance

Service
Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn