เพื่อพัฒนาระบบการเรียน JaLearn ได้ย้ายระบบคอร์สออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ใหม่ http://jalearn.co/courses สำหรับผู้เรียนเก่าแจ้งที่ Line: @jalearn เพื่อย้ายข้อมูล

JaLearn Media

คอมมูนิตี้สำหรับเรียนรู้และทำงานด้านการผลิตสื่อ

Hero Element 3D
focus@4x 100

Our Focus

การเรียนรู้ที่ดีต้องใช้ได้จริง

ผ่าน 5 จุดที่พวกเราให้ความสำคัญ

Best Media for You

สื่อที่ดี

เนื้อหากระชับ ประหยัดเวลาผู้เรียน คุณภาพสื่อการสอนดี
เสริมด้วยสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เช่น เอกสารประกอบและเวิร์กชอป

เนื้อหากระชับ ประหยัดเวลาผู้เรียน คุณภาพสื่อการสอนดี เสริมด้วยสื่ออื่นๆ เพื่อเพิ่มความเข้าใจ เช่น เอกสารประกอบและเวิร์กชอป

media@4x 100
Asset 1@4x 100

Attractive Instructor

ผู้สอนที่ดี

ผู้สอนรักในการสอน พร้อมช่วยเหลือผู้เรียน มีวิธีการสอนและ
วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ น่าติดตามไปจนจบ

ผู้สอนรักในการสอน พร้อมช่วยเหลือผู้เรียน มีวิธีการสอนและ วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ ไม่น่าเบื่อ น่าติดตามไปจนจบ

ผู้สอนรักในการสอน พร้อมช่วยเหลือผู้เรียน
มีวิธีการสอนและ วิธีการนำเสนอที่น่าสนใจ
ไม่น่าเบื่อ น่าติดตามไปจนจบ

Asset 1@4x 100

Data

ข้อมูลของผู้เรียน

สอบถามข้อมูลก่อนเรียน และหลังเรียน
เพื่อพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน
สามารถแนะนำได้ถูกจุด

สอบถามข้อมูลก่อนเรียน และหลังเรียน เพื่อพัฒนาได้ตรงตามความต้องการของผู้เรียน สามารถแนะนำได้ถูกจุด

Asset 1@4x 100 1
นัดก่อนLearn

Community of Sharing

คอมมูนิตี้แห่งการแบ่งปัน

คอมมูนิตี้
แห่งการแบ่งปัน

สำหรับผู้เรียนของเรา พื้นที่รวมคนทำงานจริงไว้ถาม - ตอบ
หากมีข้อสงสัย และแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

สำหรับผู้เรียนของเรา พื้นที่รวมคนทำงานจริงไว้ถาม - ตอบ หากมีข้อสงสัย และแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

สำหรับผู้เรียนของเรา พื้นที่รวมคนทำงานจริงไว้
ถาม - ตอบ หากมีข้อสงสัย และแชร์เรื่องราวที่เป็นประโยชน์ในการทำงาน

นัดก่อนLearn

Career Path

พื้นที่ในการหางาน

หลังจากผลิตงานได้จริง ต้องมีพื้นที่รองรับ สามารถเลือกงาน
ที่ตรงตามความต้องการ และมีคอมมูนิตี้พร้อมซัพพอร์ต

หลังจากผลิตงานได้จริง ต้องมีพื้นที่รองรับ
สามารถเลือกงานที่ตรงตามความต้องการ
และมีคอมมูนิตี้พร้อมซัพพอร์ต

Asset 4@4x 100
Asset 74Mockup 14.59.31
Asset 74Mockup 14.59.31

มั่นใจในทุกขั้นตอน

ก่อนเรียน

เก็บข้อมูลผู้เรียน ให้คำแนะนำในการพัฒนาทักษะ
ผ่านทางคอมมูนิตี้

ระหว่างเรียน

เรียนผ่านแพลตฟอร์ม เสริมด้วยสื่อประกอบ
และถาม-ตอบ ได้ตลอดผ่านคอมมูนิตี้

หลังเรียน

เก็บข้อมูลผู้เรียนเพื่อสรุปผล พร้อมเข้าคอมมูนิตี้
สำหรับทำงาน ในการต่อยอดต่อไป
Asset 3@4x 100

สอนโดยตัวจริงจากคนทำงานจริง

JaLearn House

Beyond Learning & Media

ทีมที่ปรึกษาและผลิตสื่อ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำสื่อที่ตรงตามเป้าหมาย
คุ้มค่าต่อการทำมากที่สุด

ทีมที่ปรึกษาและผลิตสื่อ ที่มุ่งเน้นไปที่การทำสื่อ
ที่ตรงตามเป้าหมาย คุ้มค่าต่อการทำมากที่สุด

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn