เรียนผลิตสื่อ
สำหรับทำงานจริง

#คอมมูนิตี้สำหรับเรียนรู้
และทำงานด้านการผลิตสื่อ

ขอบคุณผู้เรียนทุกท่าน

รูปแบบการเรียนกับเรา

คอร์สออนไลน์

อัพสกิลที่ไหนเมื่อไหรก็ได้
รองรับทุกอุปกรณ์

เวิร์กชอป

เรียนแบบสดเริ่มตั้งแต่ 0
สู่การทำงานระดับมืออาชีพ

พัฒนาทักษะอย่างก้าวกระโดดด้วย

พัฒนาทักษะ
อย่างก้าวกระโดดด้วย

การเก็บข้อมูล

สอบถามข้อมูลผู้เรียนเพื่อให้ทีมงาน
แนะนำได้ถูกจุด

สื่อที่ดี

เนื้อหากระชับคุณภาพดี
เสริมด้วยสื่ออื่นๆ เช่น เอกสารประกอบ

ผู้สอนที่ดี

ผู้สอนรักในการสอนพร้อม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีวิธีการสอนไม่น่าเบื่อ

คอมมูนิตี้ซัพพอร์ต

มีเพื่อนเรียนไว้พูดคุย แชร์เรื่องราว
และถาม-ตอบได้ตลอดการเรียน

การเก็บข้อมูล

สอบถามข้อมูลผู้เรียนเพื่อให้ทีมงาน
แนะนำได้ถูกจุด

สื่อที่ดี

เนื้อหากระชับคุณภาพดี
เสริมด้วยสื่ออื่นๆ เช่น เอกสารประกอบ

ผู้สอนที่ดี

ผู้สอนรักในการสอนพร้อม
ช่วยเหลือผู้เรียน มีวิธีการสอนไม่น่าเบื่อ

คอมมูนิตี้ซัพพอร์ต

มีเพื่อนเรียนไว้พูดคุย แชร์เรื่องราว
และถาม-ตอบได้ตลอดการเรียน

ผู้สอนของเรา

รชยา สรณาคมน์

เหมี่ยวเหมียว

รชยา สรณาคมน์

ฟรีแลนซ์ตัดต่อประจำ GoyNattyDream Channel

ฟรีแลนซ์ตัดต่อประจำ GoyNattyDream Channel

แสงจ้า ทาพา

แสงจ้า

แสงจ้า ทาพา

Filmmaker & Video Creator

Filmmaker
Vdo Creator

ดารัณ ศาศะวัตกุล

ดารัณ

ดารัณ ศาศะวัตกุล

อดีต Graphic Designer @Garena

อดิรุจ อาทิตยพงศ์

แบงค์

อดิรุจ อาทิตยพงศ์

Founder at UXUI STUDIO

มั่นใจในทุกขั้นตอน

ก่อนเรียน

สอบถามข้อมูลผู้เรียน
เพื่อให้ทีมงานแนะนำได้ถูกจุด

ระหว่างเรียน

เรียนผ่านแพลตฟอร์มเสริมด้วยสื่อประกอบ
และถาม-ตอบ ได้ตลอดผ่านคอมมูนิตี้

ระหว่างเรียน

เรียนผ่านแพลตฟอร์มเสริม
ด้วยสื่อประกอบและถาม-ตอบ
ได้ตลอดผ่านคอมมูนิตี้

หลังเรียน

สอบถามหลังเรียนเพื่อสรุปผล พร้อมเข้าคอมมูนิตี้
สำหรับทำงานในการต่อยอดต่อไป

หลังเรียน

สอบถามหลังเรียนเพื่อสรุปผล พร้อมเข้าคอมมูนิตี้ สำหรับทำงาน
ในการต่อยอดต่อไป

หลังเรียน

สอบถามหลังเรียนเพื่อสรุปผล
พร้อมเข้าคอมมูนิตี้
สำหรับทำงานในการต่อยอดต่อไป

รีวิวจากผู้เรียน

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn