Join Our Community

พื้นที่ในการเรียนรู้พัฒนาทักษะการผลิตสื่อพร้อมต่อยอดในการทำงานจริง

JaLearn Sharing

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือแชร์ความรู้ ไอเดีย เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

Asset 1 2

Learner

เมื่อสมัคร คอร์สเรียนไหนก็ได้ของเรา ผู้เรียนสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในคอมมูนิตี้ของพวกเรา

Instructor

ผู้สอนจากตัวจริงในสายงาน มาร่วมแชร์ความรู้และทักษะที่มีให้กับผู้เรียนของพวกเรา

JaLearn Sharing

สำหรับผู้ที่ต้องการพัฒนาหรือแชร์ความรู้
ไอเดีย เกี่ยวกับการผลิตสื่อ

Asset 1 2

Learner

เมื่อสมัคร คอร์สเรียนไหนก็ได้ของเรา ผู้เรียนสามารถเข้ามาร่วมพูดคุยเพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์กันได้ในคอมมูนิตี้ของพวกเรา

Instructor

ผู้สอนจากตัวจริงในสายงาน มาร่วมแชร์ความรู้และทักษะที่มีให้กับผู้เรียนของพวกเรา

Asset 1 2

JaLearn Job
Community

พื้นที่ในการหางาน ลงมือผลิตสื่อจริง มีประสบการณ์มากแค่ไหน ก็มาทำงานจริงกับเราได้

พื้นที่ในการหางาน ลงมือผลิตสื่อจริง
มีประสบการณ์มากแค่ไหน ก็มาทำงานจริงกับเราได้

มือถือ 1024x683 1

อยากทำงานจริง แต่อยากได้คนสอนด้วย

JaLearn Job Intern

อยากทำงานจริง แต่ผลงานยังไม่เยอะพอ หรือไม่มีประสบการณ์ แต่อยากได้คำแนะนำตลอดการทำงาน มาเข้าร่วมโปรแกรม JaLearn Job Intern ได้เลย

สิ่งที่จะได้รับ

ประสบการณ์ทำงานจริง

ร่วมงานกับผู้ทำงานตัวจริง เรียนรู้ขั้นตอนการผลิตสื่อแบบเจาะลึก ออกกองจริง ไม่ว่าจะรูปแบบไหนได้รับประสบการณ์แน่นอน

เวลาการฝึกที่รวบรัด

ไม่มีการฝึกเหมือนการฝึกงานทั่วไปที่จะต้องมาทำงานทุกวัน แค่มีใจรักและอยากร่วมค้นหาและเรียนรู้จริงๆ สามารถปักวันมาเฉพาะสิ่งที่อยากทำจริงๆ

ผลงานนำไปต่อยอดได้

งานที่ได้ฝึก ได้เรียนรู้คืองานที่นำไปใช้จริง และผู้ฝึกสามารถนำผลงานไปเป็นส่วนหนึ่งของพอร์ตหรือต่อยอดงานในสายอาชีพที่ต้องการในอนาคต

สมัครเข้าร่วม JaLearn Job Intern

ทำงานจริง พร้อมต่อยอดสู่การทำงานเป็นทีม

ทำงานจริง พร้อมต่อยอด
สู่การทำงานเป็นทีม

JaLearn Job Team

ร่วมทำงานและเป็นพาร์ทเนอร์กับเราไม่ต้องผู้มัดการทำงานในระยะยาว แต่เป็นการทำงานร่วมกันเป็นทีมที่เหมาะสมกับทักษะของตนเอง

ทักษะที่เราต้องการ

Creative

มีความคิดสร้างสรรค์ในการทำงาน และพร้อมเปิดรับความคิดใหม่ๆ จากเพื่อนร่วมทีม

Teamwork

หมาป่าผู้โดดเดี่ยวสามารถทำงานได้ด้วยตนเองก็จริง ต้องพร้อมที่จะเรียนรู้การทำงานเป็นทีม เพื่อจะได้ให้งานออกมาดี และเตรียมพร้อมที่จะเป็นจ่าฝูง

Skill for work

ในการทำงานแต่ละสายอาชีพ ต้องมีทักษะที่จำเป็นในสายงานนั้นๆ ต้องมีทักษะที่โดดเด่น พร้อมให้งานเดินหน้าและสมบูรณ์แบบ

สิ่งที่จะได้รับ

การทำงานร่วมกับทีม

เป็น Freelance อาจจะไม่ได้ทำงานเป็นทีม ไม่ได้พัฒนาทักษะ แต่ถ้าได้มาเป็นทีมพวกเรา ได้พัฒนาแน่นอน

Connection

ได้ร่วมโปรเจคกับงานที่หลากหลาย พร้อมได้ Connection ที่ตรงกับสายอาชีพ และมีโอกาสได้ร่วมงานกันในอนาคต

ค่าตอบแทน

การทำงานที่ดี นอกจากจะได้ประสบการณ์ที่หลากหลายแล้ว ค่าตอบแทนความเหนื่อยก็จะต้องมาควบคู่กันด้วย

ตำแหน่งที่เปิดรับ

VIDEO EDITOR
  • ตัดต่อวิดีโอ ประเภทต่างๆ เช่นรายการ คอร์สออนไลน์ และโฆษณา
VIDEOGRAPHER
  • ทำหน้าที่เป็น DP (Director of Photography)  หรือผู้ช่วยในการออกกองต่างๆ
MOTION GRAPHIC DESIGNER
  • ออกแบบสื่อประเภท Motion Graphic หรือ 3D Animation
CREATIVE
  • วางแผนในส่วน Pre-Production
  • ทำ Storyboard เสนอทีม
OTHER
  • ตำแหน่งอื่นๆ ที่ช่วยในการผลิตสื่อ เช่น ออกกอง นักพากย์ ฯลฯ

สมัครเข้าร่วม JaLearn Job Team

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn