Join Us

Project Manager (Full-Time)

คุมโปรเจ็กต์ได้ ไปไกลไม่หยุดวิ่ง

Join Us

Project Manager (Full-Time)

คุมโปรเจ็กต์ได้ ไปไกลไม่หยุดวิ่ง

รูปแบบการทำงาน

เวลาทำงาน

ทำงาน 5-6 วัน/สัปดาห์ (ส. เว้นส.)
Flexible Hours

ค่าตอบแทน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน

Moodia Motive Co.,Ltd.
ซ.วิภาวดี 17 ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว

สวัสดิการ

ปาร์ตี้จัดเต็ม

จัดหนักแล้วแต่อารมณ์คนทำงาน

เวลายืดหยุ่น

เวลาการทำงานแล้วแต่ที่เรากำหนด
(แต่งานต้องเสร็จนะ)

ขนมไม่อั้น

ขนมหมุนเวียน เปลี่ยนไม่ซ้ำเดิม

ประกันสังคม

มีประกันสุขภาพ และประกันสังคม

JaLearn Media เป็นทีมที่ต้องการสร้างคอมมูนิตี้ในการเรียนรู้และทำงานด้านผลิตสื่อ โดยคนในคอมมูนิตี้จะได้พัฒนา และลูกค้าได้งานที่ “คุ้มค่า” ที่สุด ด้วยตัวช่วย นั่นคือเทคโนโลยี และรูปแบบการทำงานที่เป็นระบบ

ไม่เน้นทำงานหนัก แต่เน้นหาวิธีทำงานแบบมีประสิทธิภาพที่สุด
JaLearn Media เป็นทีมที่ต้องการสร้าง คอมมูนิตี้ในการเรียนรู้และทำงานด้านผลิตสื่อ โดยคนในคอมมูนิตี้จะได้พัฒนา และลูกค้าได้งานที่ “คุ้มค่า” ที่สุด ด้วยตัวช่วย นั่นคือเทคโนโลยี และรูปแบบการทำงาน ที่เป็นระบบ ไม่เน้นทำงานหนัก แต่เน้นหาวิธีทำงานแบบมีประสิทธิภาพที่สุด

ทำหน้าที่อะไรในทีม

 • ร่วมสร้างและวางแผนโปรเจ็คทั้งในระยะสั้นและระยะยาว เพื่อประสานกับทีมอื่นๆ
 • ประสานงานทั้งภายในและภายนอกได้อย่างแม่นยำและราบรื่น
 • ดูแลคุณภาพของชิ้นงาน ให้เหมาะกับรูปแบบต่างๆ
 • ดูแลความถูกต้องของชิ้นงานต่างๆ เช่น ข้อมูล ตัวสะกด Branding แบรนด์สปอนเซอร์ เป็นต้น และส่ง Feedback ฝ่ายต่างๆได้อย่างราบรื่น
 • เข้าใจตัวลูกค้า เข้าใจสินค้า บริการ และการโปรโมท ให้มุมมองกับงานส่วนต่างๆได้
 • ทำสรุปผลการทำงานในส่วนต่างๆ เพื่อนำมาวิเคราะห์และพัฒนาทีมต่อไป

คุณสมบัติที่เรากำลังมองหา

 • ไม่จำกัดเพศ การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป
 • ใช้โปรแกรมในการทำพรีเซนต์ และสรุปผลได้ เช่น Canva, Google Sheets
 • ชอบการคุย ต่อรอง และสามารถสรุปออกมาได้อย่างครบถ้วน
 • สามารถแก้ไขปัญหาได้ ช่างสังเกต
 • มีความรู้ในด้าน Video Production, Design
 • มีความละเอียด รอบคอบ คิดอย่างเป็นระบบ
 • คิดบวก ทำให้ทำงานกันได้อย่างมีความสุข
 • กล้าคิด กล้าพูด กล้าแสดงความคิดเห็น
 • หากมีประสบการณ์เกี่ยวข้องกับด้าน Online Agency จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ใน 3 เดือนเราคาดหวังที่จะให้คุณ

 • สามารถประสานงานกับลูกค้า และทีมเพื่อให้งานสำเร็จอย่างราบรื่น
 • สามารถคุมคุณภาพงานที่จะส่งมอบกับลูกค้าได้
 • เริ่มมีความคิดริเริ่มที่จะหาวิธีทำให้ระบบการทำงานดีขึ้น

ใน 1 ปีเราคาดหวังที่จะให้คุณ

 • สามารถคุมทีมการผลิตสื่อ
 • วางแผนสำหรับทีมทั้งในระยะสั้นและในระยะยาวได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการตัดสินใจ แก้ปัญหาต่างๆ ของทีมได้

แบบฟอร์มการรับสมัคร

รูปแบบการทำงาน

เวลาทำงาน

ทำงาน 5-6 วัน/สัปดาห์
(ส. เว้นส.) Flexible Hours

ค่าตอบแทน

ขึ้นอยู่กับประสบการณ์

สถานที่ทำงาน

Moodia Motive Co.,Ltd. ซ.วิภาวดี 17 ใกล้เซ็นทรัลลาดพร้าว

สวัสดิการ

ปาร์ตี้จัดเต็ม

จัดหนักแล้วแต่อารมณ์คนทำงาน

เวลายืดหยุ่น

เวลาการทำงานแล้วแต่ที่เรากำหนด
(แต่งานต้องเสร็จนะ)

ขนมไม่อั้น

ขนมหมุนเวียน เปลี่ยนไม่ซ้ำเดิม

ประกันสังคม

มีประกันสุขภาพ และประกันสังคม

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn