เพื่อพัฒนาระบบการเรียน JaLearn ได้ย้ายระบบคอร์สออนไลน์ไปที่เว็บไซต์ใหม่ http://jalearn.co/courses สำหรับผู้เรียนเก่าแจ้งที่ Line: @jalearn เพื่อย้ายข้อมูล

Career : Internship

สิ่งที่จะได้รับ

เรียนฟรีกับ JALEARN

เรียนทุก Workshop และทุกคอร์สออนไลน์ฟรี

ฝึกกการทำงานจริง

ฝึกที่นี่จะได้ทำงานจริงๆ เพื่อให้ได้ฝึกทักษะมากที่สุด

รับ-ส่งมุกกับพี่ๆ

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เปิดกว้าง

Internship

VIDEO EDITOR (Intern)
  • เรียนรู้ตั้งแต่ขั้นตอนการทำ production จนถึงตัดต่องานต่างๆ
DIGITAL MARKETING (Intern)
  • วางแผนการตลาดสำหรับโลกออนไลน์ในแบบที่วัดผลได้จริง
WEBSITE DEVELOPER (WORDPRESS) (Intern)
  • เรียนรู้วิธีออกแบบ ศึกษา สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้
WEBSITE DEVELOPER (WORDPRESS) (Intern)
  • เรียนรู้วิธีออกแบบ ศึกษา สร้างเว็บไซต์ที่เหมาะสมสำหรับผู้ใช้
CREATIVE CONTENT (Intern)
  • วางแผนคิดคอนเทนต์ เสริมด้วยการทำ pre-production อื่นๆ
GRAPHIC DESIGN (Intern)
  • เรียนรู้ และลงมือการออกแบบกราฟิกสำหรับใช้การทำงานจริง

แบบฟอร์มการรับสมัคร

สิ่งที่จะได้รับ

เรียนฟรีกับ JALEARN

เรียนทุก Workshop และทุกคอร์สออนไลน์ฟรี

ฝึกการทำงานจริง

ฝึกที่นี่จะได้ทำงานจริงๆ เพื่อให้ได้ฝึกทักษะมากที่สุด

รับ-ส่งมุกกับพี่ๆ

บรรยากาศการทำงานเป็นกันเอง เปิดกว้าง

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn