5 Tip ออกแบบงาน MOCK UPให้สมจริง

5 Tips การออกแบบ MOCK UP ให้สมจริง

Mock up เป็นเครื่องมือที่ใช้นำเสนอสินค้าหรืองานออกแบบเพื่อสร้างความสมบูรณ์แบบให้แก่งาน หาก Mock up มีความสมจริง นอกจากจะช่วยให้ความรู้สึกที่เป็นธรรมชาติและช่วยให้งานของเราดูสวยงาม มีความน่าสนใจมากขึ้นแล้ว ยังทำให้เราดูเป็นมืออาชีพมากยิ่งขึ้น ด้วย 5 วิธี

5 Tips การออกแบบ MOCK UP ให้สมจริง Read More »