Others

การบรีฟงาน
Design

การบรีฟงานออกแบบ กับการกดราคา

การบรีฟเป็นปัจจัยสำคัญหนึ่งที่ทำให้นักออกแบบทราบถึงข้อมูลความต้องการของลูกค้า ที่จะจ้าง เพื่อให้ตรงตาม Concept ที่ลูกค้าเขาต้องการ

JN Findout 1
Design

JaLearn Find out ‘แนะนำการทำ Portfolio’

‘ พี่แนะนำการทำ port ได้มั้ยครับ ’ ” พี่ครับ ผมอยู่ม.6 กำลังเตรียม Portfolio เข้ามหาลัย อยากให

Scroll to Top
Logo JL 2

เข้าสู่ระบบเพื่อเริ่ม Learn